• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» (13/7/2015 - 20/7/2015)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» Προϋπολογισμός: 49.815,00 €