• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια φαρμάκων για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμου Αλεξανδρούπολης» (31/7/2015 - 7/8/2015)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια φαρμάκων για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμου Αλεξανδρούπολης» Προϋπολογισμός: 4.606,71 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ΄                               Αλεξανδρούπολη  6-7-2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν διευκρινίζεται ότι :

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σε διαγωνισμό προμήθειας κάποιος μπορεί να δώσει προσφορά για όλα ή μέρος των ειδών που αναφέρονται στη μελέτη.

2.Στο Νο 7 της μελέτης εκ παραδρομής αναγράφηκε για την ιβερμεκτίνη δισκία των 30mg αντί των 50 ml.

3.Στο No 9 το σωστό είναι δισκία των 50mg.

4.Στο No 22(Φιπρονίλη) αφορά μέγεθος σκύλου Large

5.Όσον αφορά τον Φ.Π.Α. , προσφορά γίνεται σε  καθαρό ποσό και η τελική τιμή του προϊόντος με Φ.Π.Α. θα διαμορφωθεί  στην κατηγορία Φ.Π.Α. που ανήκει το προϊόν και όπως έχει διαμορφώνεται τη συγκεκριμένη στιγμή ο Φ.Π.Α.

 

 

 

Η προϊσταμένη του γραφείου

 

 

Ελσα Γκουβέντα