• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση, την Οικονομική Διαχείριση και τη Δημοσιοποίηση και Κεφαλαιοποίηση των Αποτελεσμάτων του Έργου MARE NOSTRUM του προγράμματος ENPI CBC MED (18/8/2015 - 1/9/2015)
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση, την Οικονομική Διαχείριση και τη Δημοσιοποίηση και Κεφαλαιοποίηση των Αποτελεσμάτων  του Έργου MARE NOSTRUM του προγράμματος ENPI CBC MED Προϋπολογισμός: 10.000,00 €