• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης –Θέρμανσης και Λιπαντικών για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού για τα έτη 2016 και 2017, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (14/9/2015 - 22/10/2015)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης –Θέρμανσης και Λιπαντικών για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού για τα έτη 2016 και 2017, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός: 2.625.783,83 €