• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού για τα έτη 2016 και 2017 (29/10/2015 - 3/12/2015)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού για τα έτη 2016 και 2017 Προϋπολογισμός: 489.532,09 €