• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ απευθείας ανάθεσης της εργασίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου» (26/11/2015 - 4/12/2015)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ απευθείας ανάθεσης της εργασίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου» Προϋπολογισμός: 11.721,90 €