• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (28/12/2015 - 7/1/2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ  με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 9.887,50 €