• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων» με τη συνοπτική διαδικασία της συλλογής προσφορών (28/12/2015 - 7/1/2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων» με τη συνοπτική διαδικασία της συλλογής προσφορών Προϋπολογισμός: 8.979,00 €