• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για επιστημονικό σύμβουλο της Πράξης'Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική εκπαίδευση στον Δήμο Αλεξ/πολης' απο το ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ (14/1/2016 - 11/2/2016)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για επιστημονικό σύμβουλο της Πράξης'Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική εκπαίδευση στον Δήμο Αλεξ/πολης' απο το ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Προϋπολογισμός: 45.000,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για επιστημονικό σύμβουλο της Πράξης'Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική εκπαίδευση στον Δήμο Αλεξ/πολης' απο το ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ