• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση «Κυλικείου» εντός διατηρητέου κτιρίου του Καπνομάγαζου (Δημοτική Βιβλιοθήκη) (9/2/2016 - 24/2/2016)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση «Κυλικείου» εντός  διατηρητέου κτιρίου του Καπνομάγαζου (Δημοτική Βιβλιοθήκη) Προϋπολογισμός: 200,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση «Κυλικείου» εντός  διατηρητέου κτιρίου του Καπνομάγαζου (Δημοτική Βιβλιοθήκη)