• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το έργο: Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας της Πράξης «Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» (11/2/2016 - 10/3/2016)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το έργο: Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας της Πράξης «Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» Προϋπολογισμός: 22.970,70 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το έργο: Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας της Πράξης «Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης»