• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους αρμοδιότητας Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. (12/2/2016 - 3/3/2016)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους αρμοδιότητας Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. Προϋπολογισμός: 196.800,00 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους αρμοδιότητας Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.