• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμόυ για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά για το οικονομικό έτος 2016 (1/3/2016 - 9/3/2016)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμόυ για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με κριτήριο την χαμηλότερη  προσφορά  για το οικονομικό έτος 2016 Προϋπολογισμός: 29.953,70 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμόυ για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με κριτήριο την χαμηλότερη  προσφορά  για το οικονομικό έτος 2016