• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού ιδιοκατανάλωσης 12,5kWp στον Ζ’ Παιδικό Σταθμό και φωτοβολταϊκού σταθμού φόρτισης 5kWp στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο (11/3/2016 - 4/4/2016)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού ιδιοκατανάλωσης 12,5kWp στον Ζ’ Παιδικό Σταθμό και φωτοβολταϊκού σταθμού φόρτισης 5kWp στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό  Κέντρο Προϋπολογισμός: 72.510,00 €