• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης και ΖΝΧ στο Β’ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης (11/3/2016 - 4/4/2016)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης και ΖΝΧ στο Β’ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Προϋπολογισμός: 27.140,00 €