• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος 250kW για θέρμανση στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος 150kW για θέρμανση στο Α ΚΑΠΗ (11/3/2016 - 4/4/2016)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος 250kW για θέρμανση στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο  και συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος 150kW για θέρμανση στο Α ΚΑΠΗ Προϋπολογισμός: 56.270,00 €