• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διενέργεια της Προμήθειας ψυγείων συντήρησης και ψύξης με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (16/3/2016 - 4/4/2016)
Διενέργεια της Προμήθειας ψυγείων συντήρησης και ψύξης με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 14.944,50 €