• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ ι α κ ή ρ υ ξ η Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών (21/3/2016 - 30/3/2016)
Δ ι α κ ή ρ υ ξ η Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών
 
 

Δ ι α κ h ρ υ ξ η