• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :«Προμήθεια μεταλλικών κλινών και στρωμάτων για κατασκηνώσεις Μάκρης» (22/3/2016 - 30/3/2016)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :«Προμήθεια μεταλλικών κλινών και στρωμάτων για κατασκηνώσεις Μάκρης» Προϋπολογισμός: 14.999,85 €