• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

«Προμήθεια Υλικών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου»με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. (28/3/2016 - 29/3/2016)
«Προμήθεια Υλικών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου»με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 12.043,50 €