• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 17ου νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης (28/3/2016 - 15/4/2016)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και  λειτουργία του 17ου νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης