• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2016 (13/4/2016 - 20/4/2016)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2016 Προϋπολογισμός: 28.750,19 €