• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου « Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας 200kW για θέρμανση και ΖΝΧ στον Α’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης και στον Β’ Παιδικό Σταθμό Φερών» (19/4/2016 - 5/5/2016)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου « Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας 200kW για θέρμανση και ΖΝΧ στον Α’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης και στον Β’ Παιδικό Σταθμό Φερών» Προϋπολογισμός: 213.870,00 €