• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανταλλακτικών –Ελαστικών και Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2016 και 2017 (28/4/2016 - 10/6/2016)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανταλλακτικών –Ελαστικών και Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2016 και 2017 Προϋπολογισμός: 455.805,47 €