• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (10/5/2016 - 16/5/2016)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 8.856,00 €