• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ¨Τοποθέτηση ιστών με φωτιστικά σώματα στο χώρο της πλατείας Φάρου¨ (19/5/2016 - 25/5/2016)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ¨Τοποθέτηση ιστών με φωτιστικά σώματα στο χώρο της πλατείας Φάρου¨ Προϋπολογισμός: 30.000,00 €

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 140/2016 ΑΠΌΦΑΣΗ ΟΚ. ΕΠ. ( ΑΔΑ : Ω8Δ3ΩΨΟ-Ζ4Ζ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ¨Τοποθέτηση ιστών με φωτιστικά σώματα στο χώρο της πλατείας Φάρου¨

 

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ