• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (23/5/2016 - 30/5/2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ    με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 7.257,00 €

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ    με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης