• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2016 (25/5/2016 - 2/6/2016)
Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2016 Προϋπολογισμός: 8.790,58 €