• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (26/5/2016 - 2/6/2016)
Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 14.880,54 €