• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση καταστήματος «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» που βρίσκεται εντός Πάρκου ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ (26/5/2016 - 6/6/2016)
Φανερή, προφορική και  πλειοδοτική δημοπρασία  για την εκμίσθωση   καταστήματος «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» που βρίσκεται εντός Πάρκου ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ