• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ιδιοκατανάλωσης 5kWp και αντλίας θερμότητας αέρα στον Β’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης (3/6/2016 - 24/6/2016)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ιδιοκατανάλωσης 5kWp και αντλίας θερμότητας αέρα στον Β’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης Προϋπολογισμός: 98.650,00 €