• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εξωτερικής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας απο την Τ.Ι.Ε.Δ.Α. (6/6/2016 - 13/6/2016)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εξωτερικής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας απο την Τ.Ι.Ε.Δ.Α.  Προϋπολογισμός: 1.500,00 €