• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ-ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ» (7/6/2016 - 21/6/2016)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ-ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ» Προϋπολογισμός: 13.602,24 €