• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου « Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας 200kW για θέρμανση και ΖΝΧ στον Α’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης και στον Β’ Παιδικό Σταθμό Φερών» (13/6/2016 - 30/6/2016)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου « Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας 200kW για θέρμανση και ΖΝΧ στον Α’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης και στον Β’ Παιδικό Σταθμό Φερών» Προϋπολογισμός: 213.870,00 €

 
 
 
 
 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ