• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Δ.Ε ΦΕΡΩΝ (13/6/2016 - 22/6/2016)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Δ.Ε ΦΕΡΩΝ  Προϋπολογισμός: 15.991,04 €