• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση κλιματιστικών» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (14/6/2016 - 20/6/2016)
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση κλιματιστικών» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 16.204,32 €