• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (5/7/2016 - 11/7/2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ   με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 4.997,20 €