• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της Προμήθειας Ανταλλακτικών Οργάνων Παιδικών Χαρών με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (12/7/2016 - 18/7/2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της Προμήθειας Ανταλλακτικών Οργάνων Παιδικών  Χαρών  με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 8.498,66 €