• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για το Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (19/7/2016 - 30/8/2016)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για το Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός: 300.000,00 €