• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων στα πλαίσια προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας. Μίσθωση γερανού για ανάγκες κοιμητηρίων » (21/7/2016 - 28/7/2016)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων στα πλαίσια προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας. Μίσθωση γερανού για ανάγκες κοιμητηρίων »  Προϋπολογισμός: 24.862,00 €