• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Συντήρηση Κοιν. Καταστήματος Αρδανίου Δ.Ε. Φερών (27/7/2016 - 2/8/2016)
Συντήρηση Κοιν. Καταστήματος Αρδανίου Δ.Ε. Φερών Προϋπολογισμός: 9.058,62 €