• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανταλλακτικών – Ελαστικών και Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων (28/7/2016 - 6/9/2016)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανταλλακτικών – Ελαστικών και Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων Προϋπολογισμός: 236.249,86 €