• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκκαθαριστών για την Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης (ΔΕΠΕΑ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης από εταιρεία ορκωτών λογιστών (26/8/2016 - 9/9/2016)
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκκαθαριστών για την Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης (ΔΕΠΕΑ) του  Δήμου Αλεξανδρούπολης από εταιρεία ορκωτών λογιστών

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΛΗΡ. Κυρτσίδης Αργύρης

ΤΗΛ: 2551064153

 

                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 40212   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  26-8-2016

 

 

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκκαθαριστών για την Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης (ΔΕΠΕΑ) του  Δήμου Αλεξανδρούπολης από εταιρεία ορκωτών λογιστών :

 

Σας ανακοινώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Αλεξανδρούπολης θα λάβει απόφαση  για τον ορισμό εκκαθαριστών ,  για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων Αλεξανδρούπολης (ΔΕΠΕΑ) του  Δήμου Αλεξανδρούπολης .

          Οι προσφορές, πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 9-9-2016 στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 306, Γραφείο 104, υπόψη κου Κυρτσίδη Αργύρη.

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ε.Δ.

 

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ