• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διενέργειας της προμήθεια εντύπων , υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (29/8/2016 - 5/9/2016)
Διενέργειας της προμήθεια εντύπων , υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 12.719,30 €