• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος ΖΝΧ, συστήματος λέβητα βιομάζας για θέρμανση και ΖΝΧ και φωτοβολταϊκού συστήματος ιδιοκατανάλωσης στο Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο Άγιος Κυπριανός» (23/9/2016 - 20/10/2016)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος ΖΝΧ, συστήματος λέβητα βιομάζας για θέρμανση και ΖΝΧ και φωτοβολταϊκού συστήματος ιδιοκατανάλωσης στο Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο Άγιος Κυπριανός» Προϋπολογισμός: 118.820,00 €