• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας:«γραφικής ύλης , λοιπών υλικών γραφείου , αναλωσίμων φαξ , φωτοτυπικών και εκτυπωτών» (13/10/2016 - 27/10/2016)
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας:«γραφικής ύλης , λοιπών υλικών γραφείου , αναλωσίμων φαξ , φωτοτυπικών και εκτυπωτών» Προϋπολογισμός: 37.403,24 €