• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» (1/11/2016 - 11/11/2016)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» Προϋπολογισμός: 59.943,29 €