• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς (3/11/2016 - 11/11/2016)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς Προϋπολογισμός: 4.540,37 €