• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΡΑΣ- ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ» (7/6/2016 - 28/6/2016)
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΡΑΣ- ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ» Προϋπολογισμός: 103.493,86 €

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΡΑΣ- ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ»