• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, Μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις- παγετός- πλημμύρες) (16/11/2016 - 29/11/2016)
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, Μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις- παγετός- πλημμύρες) Προϋπολογισμός: 24.600,00 €